หลักสูตร : ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย "ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน"
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการและการออกกำลังกาย "ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน" รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วันที่เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2559 15 ธันวาคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 13 ธันวาคม 2559 15 ธันวาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
2 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
3 ณรงค์ วิชัยรัตน์ -
4 กำโชค เผือกสุวรรณ -
5 รสสุุคนธ์ ทองณรงค์ ครู คศ3
6 สมบัติ ทองณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ตารางอบรม 0.07 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 137 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 137 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม