หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 18 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 18 มกราคม 2559 22 มกราคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม โครงการพิเศษ อบจ.สุพรรณบุรี ขอรับการสนับสนุนวิทยากร หลักสูตร วุฒิบัตร ของกรมพลศึกษา โดยทางอบจ.สุพรรณบุรี ได้ดำเนินการจัดการอบรมทั้งหมดเอง โดยใช้ชื่อโครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลระดับขั้นพื้นฐาน อบจ. สุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
2 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
3 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
4 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
5 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
6 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
7 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 59 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม