ฟุตบอลนักเรียน สพฐ สพป.อด.1

ตัดสินกีฬานักเรียนสพฐ. ที่สพป.อุดรธานีเขต 1 จัด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีและไม่เกิน 18 ปี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ