ฟุตบอลสี่เส้า

ตัดสินฟุตบอลสี่เส้าที่ประเทศลาว สนามหญ้าเทียมวิทยาลัยเทคนิคสรรพวิชา นครหลวงเวียงจันทร์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ