โนนสีทองคัพ ครั้งที่ 2

จัดโดยเยาวชนบ้านโนนสีทอง
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ