หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ เทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 02 พฤศจิกายน 2558 07 พฤศจิกายน 2558 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 02 พฤศจิกายน 2558 07 พฤศจิกายน 2558 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
2 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
3 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
4 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
5 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
6
7 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 46 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 46 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม