หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม 2557 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 27 ตุลาคม 2557 31 ตุลาคม 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
2 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
3 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
4 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 54 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 54 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม