หลักสูตร : อบรมผู้นำนันทนาการขั้นพื้นฐาน
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้นำนันทนาการ ชนิดกีฬา ผู้นำนันทนาการ (ระดับพื้นฐาน) รุ่น 4
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 17 กุมภาพันธ์ 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 03 มีนาคม 2557 05 มีนาคม 2557 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 สมศักดิ์ ชำนาญกิจ วิทยากร
2 ธีระพงษ์ บุญสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3 ดารา เกตุรังษี วิทยากร
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม