• Volleyball_๒๑๑๑๒๖_0.jpg

  • Volleyball_๒๑๑๑๒๖_2.jpg

  • Volleyball_๒๑๑๑๒๖_3.jpg

  • Volleyball_๒๑๑๑๒๖_4.jpg

ฝึกสอนวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานครั้งที่1A

ชี้แจงการฝึกซ้อม 5 นาทีวิ่งวอร์มร่างกาย 3 นาทียืดเหยียด 10 นาทีการเคลื่อนไหวขึ้นพื้นฐาน 9 แบบ 20 นาทีพัก 3 นาทีแบบฝึกการโยนบอลกับเพื่อนด้วยบอล2ลูกA 10 นาทีการเคลื่อนที่รับบอลตำแหน่ง 1 6 5 10นาที กิจกรรมการเคลื่อนที่รับบอล(แข่งขัน2ทีมในสนาม2ฝั่งละ2คน) 15 นาทีวิ่งวอร์ม 5 นาทียืดเหยียดหลังฝึกซ้อม 10 นาทีรวม 91นาที-1.31ชม.
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ