• Valley ball 2_๒๑๑๑๒๖_0.jpg

  • Valley ball 2_๒๑๑๑๒๖_2.jpg

  • Valley ball 2_๒๑๑๑๒๖_3.jpg

  • Valley ball 2_๒๑๑๑๒๖_4.jpg

ฝึกสอนวอลเลย์บอลขั้นพื้นฐานครั้งที่2A

อธิบายการฝึกซ้อม 3 นาทีวิ่งวอร์ม 3 นาทียืดเหยียด 10 นาทีพื้นฐานการรับลูกมือล่าง-จุดที่ลูกควรกระทบ 25นาทีวิ่ง 5 นาทียืดเหยียด 10 นาที
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ