หัวหน้ากรรมการเทคนิกและกรรมการตัดสินกีฬา อบต.ขวาวใหญ่ครั้งที่ 19

ควบคุมดูแล การจัดการแข่งขันและการตัดสิน กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ