• สอนอนุบาล3.jpg

ฟุตบอล 7 คน U-12 "อบต.ยางคัพ

ผู้ฝึกสอน โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ ส่งเข้าร่วมแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน รุ่นอายุ 12 ปี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ