• AAB56935-D0A2-45A2-97A7-B2F68F581A3F.jpeg

  • 0A6C7C7A-7961-41C6-88B0-BBC67812F1BF.jpeg

  • B91F31F6-4118-4007-AB9C-05E92A19972C.jpeg

  • C79899AC-3DDC-4984-952E-4DA34AAF5B59.jpeg

Milo Futsal 2017

การแข่งฟุตซอล5คน รุ่นอายุ13-15ปี เป็นตัวแทน1ในทีมรอบระดับภาค ร่วมแข่งขันในรอบระดับประเทศ ได้รับรางวัลอันดับ3ร่วม รอบระดับประเทศ
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ