• 6A967A2A-BD3A-4454-A665-C6FF60CCFFC7.jpeg

 • A27F1051-B0E8-497D-8E2A-15C68EBC453D.jpeg

 • EC45E2CB-EC2C-47BB-BB8A-570253FCA99B.jpeg

 • 8C395715-3B5C-488D-8AA3-40FAE364D9F9.jpeg

 • D4800908-ACD2-423E-83D6-76B9D3BB2A07.jpeg

 • C64001E0-04E5-4ACF-9567-95A63AF4808D.jpeg

 • DA21A71C-DCF5-4208-9697-803CCD2E4FAF.jpeg

 • A5D82AB1-F614-45D5-B782-A7C298F01BC9.jpeg

 • 599FF9CE-FE52-4EF9-9858-E028BAB99E83.jpeg

 • 0BE99796-F776-4968-898B-E7B45B39F676.jpeg

 • CE1DB353-F810-45EC-A214-DB4BBC0CDC4F.jpeg

 • 05112B31-864F-4E8A-B9A9-2590343E0969.jpeg

 • 252EE7EE-803F-4CF1-9595-1FAE2D511C62.jpeg

 • B8ED2C86-0C1C-4AC5-841E-A7029463F39A.jpeg

 • B18D3581-8D31-49A0-AB05-34FC52C9CACF.jpeg

การซ้อม

ภาพการฝึกซ้อมประจำวัน ทุกวันจันทร์ อังคาร พฤหัส เสาร์และอาทิตย์ ซ้อมอาทิตย์ละ5วัน บางครั้งซ้อมเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันอีก2วัน คือวันพุธและวันศุกร์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ