หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2561 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์ และเทคโนโลยีเกษตรบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
วันที่เปิดรับสมัคร 09 กรกฏาคม 2561 13 กรกฏาคม 2561 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 09 กรกฏาคม 2561 13 กรกฏาคม 2561 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรับการสนับสนุนหลักสูตร วิทยากร และวุฒิบัตร
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
2 วรสิงห์ โสมาเกตุ ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 73 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 73 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม