หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ จ.อุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 01 ตุลาคม 2559 05 ตุลาคม 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม มูลนิธิไทยคม ขอการสนับสนุน วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล พร้อมวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ อัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 38 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม