หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 11
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ จ.ชุมพร ต.ขุนกระทิง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 26 กันยายน 2559 30 กันยายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม มูลนิธิไทยคม ขอการสนับสนุน วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล พร้อมวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรม ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 39 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 39 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม