หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 5
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร 08 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 08 เมษายน 2559 12 เมษายน 2559 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม เทศบาลตำบลกรับใหญ่ ขอความอนุเคราะห์ใช้หลักสูตร วิทยากร และวุฒิบัตสำหรับผู้ผ่านการอบรม โดยทางเทศบาลตำบลกรับใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณทั้งหมด
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 พงษ์พันธ์ สุนทรสิต
2 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 30 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 15 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม