หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 8
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วันที่เปิดรับสมัคร 15 กรกฏาคม 2557 30 กรกฏาคม 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 27 กรกฏาคม 2557 31 กรกฏาคม 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 101 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม