หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 4
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 03 เมษายน 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 30 มีนาคม 2557 03 เมษายน 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 150 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 93 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม