หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 26 ธันวาคม 2556 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 22 ธันวาคม 2556 26 ธันวาคม 2556 อยู่ในระหว่างการอบรม
รายละเอียดการฝึกอบรม

โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา “โค้ชต้นแบบ” ฟุตบอล เป็นหลักสูตรเดียวกันกับ หลักสูตร T - Licence

ทางกรมพลศึกษาจัดอาหารและที่พักให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมเสื้อฝึกซ้อม จำนวน 1 ตัว

เอกสารประกอบการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมต้องมาลงทะเบียน ระหว่างเวลา 08.00 น. – 10.00 น.

สิ่งที่ต้องเตรียมมา คือ รองเท้าฟุตบอล และชุดฝึกซ้อม

สามารถดาวโหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม จากลิงค์ด้านล่าง

http://www.upload-thai.com/download.php?id=c2742fd342cebaf5a51083ca95742460

 

วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 43 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม