หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 2
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2557 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
วันที่เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2556 13 กุมภาพันธ์ 2557 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 09 กุมภาพันธ์ 2557 13 กุมภาพันธ์ 2557 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม

รายงานตัวที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค วันที่ 10 กุมภาพันธุ์ 2557 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น.

วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 อรุณ ตุลย์วัฒนางกูร -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 51 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 48 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม