หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล T-License
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอล รุ่น 1
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ทดสอบระบบ ต.ทุ่งนางโอก อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร
วันที่เปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2563 26 กุมภาพันธ์ 2563 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 27 กุมภาพันธ์ 2563 28 กุมภาพันธ์ 2563 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม กำลังทดสอบระบบ การสมัครหรือกระทำการใด ๆ กับหลักสูตรไม่มีผลกับข้อมูลใดๆทั้งนั้น ห้ามลงทะเบียน
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 นายวิทยา โฉมอัมฤทธิ์
2
3
4 ไพบูลย์ เลิศวิมลรัตน์ วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
5 นริศย์ สุทธิกลัด วิทยากรผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
6 ปิยะกุล แก้วน้ำค้าง
7 วสันต์ พุ่มไม้ ผู้ฝึกสอนฟุตบอล
8 อำนวย จันทมนตรี รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(สโมสรกีฬา)
9 ปรีชาพัฒน์ ปยุตเรืองกิตติ์ นักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
1 ทดสอบเอกสาร 0.08 kb
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 2 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 0 คน