• 12806099_1700835303535409_152436235095190964_n.jpg

  • 12814703_1700835280202078_4328040874922170222_n.jpg

  • 12814387_1700835436868729_957138768889310296_n (1).jpg

  • 12814726_1700835413535398_5182494163050217353_n.jpg

  • 12821457_1700835173535422_4891719790572068901_n.jpg

`สานฝันอะคาเดมี

เป็นการรวมกลุ่มของผู้รักในกีฬาฟุตบอล เพื่อฝึกทักษะให้เด็กๆที่รักการเล่นกีฬาฟุตบอลในชุมชนเพื่อให้ได้รับการเรียนรู้ทักษะกีฬาที่ถูกต้องซึ่งๆเด็กๆเหล่านี้ส่วนมากไม่ได้รับความสนใจจากทีมโรงเรียนและไม่ได้ถูกคัดเลือกให้ติดทีมที่ดีๆจึงขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะฟุตบอล ดั้งนั้จึงตั้งกลุ่ม ชื่อว่า "สานฝันอะคาเดมี่"เพื่อฝึกสอนจัดประสบการณ์ให้เด็กๆที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะฟุตบอล และส่งเสริมให้เข้าร่วมเกมส์การแข่งขันในรายการต่างๆ โดยน้ำพักน้ำแรงของกลุ่มและผู้ปกครองบางส่วนที่เล็งเห็นประโยชน์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ