ผู้ฝึกสอนฟุตบอล

เคยผ่านการอบรมโค้ชกับโค้ชเยอรมัน มิสเตอร์เบรน ฟิชเชอร์ ที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย อบรมโค้ชฟุตบอลระดับ level i ของ กกท. อบรมโค้ชฟุตซอลกับโค้ช บงการ พรหมผุย ที่ศูนย์กีฬา โรงเรียนวิสุทธิ์รังษี จ.กาญจนบุรี อบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอลที่ ม.ธุรกิจบัณฑิต อบรมจิตวิทยาสำหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลและโภนาการสำหรับผู้ฝึกสอนฟุตบอลของสำนักสวัสดิการสังคม กทม. อบรมสัมมนากับทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติอายุไม่เกิน 16 ปี ที่นายกิตติรัตน์ ณ ระนองเป็นผู้จัดการทีม อบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลต้นแบบของกรมพละรุ่น 11 พร้อมเป็นรองประธานรุ่น
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ