ขอหนังสือขอตัว
หน้าแรก > กระดานสนทนา > ประกาศ > ขอหนังสือขอตัว
By ขอหนังสือขอตัว
จ่าอากาศเอก อภิชาติ ประสานศักดิ์
เรียนหน่วยงาน:
แผนกสรรพาวุธ กองเทคนิค กองบิน4
หลักสูตรอบรม:อบรมหลักสูตร ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล(ขั้นพื้นฐาน) รุ่นที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
E-mail:apichat_pra@rtaf.mi.th
จ่าอากาศเอกอภิชาติ ประสานศักดิ์ โพสล่าสุดเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2558 13:10 น.
กระผมจ่าอากาศเอก อภิชาติ ประสานศักดิ์
ได้แก้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับ
จ่าอากาศเอกอภิชาติ ประสานศักดิ์ โพสล่าสุดเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2558 13:09 น.
(1)