ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562
สำหรับผู้สมัครอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา หรือ ครูสอนพลศึกษาที่ไม่มีวุฒิพลศึกษา ที่สงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อความความรวดเร็ว กรุณาสอบถามได้ที่ เพจ Facebook : Coach dpe นะคะ