หลักสูตร : ฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ(ขั้นพื้นฐาน)
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ตัดสินกีฬา ชนิดกีฬา เซปักตะกร้อ รุ่น 7
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2562 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร 29 กรกฏาคม 2562 01 สิงหาคม 2562 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 01 สิงหาคม 2562 05 สิงหาคม 2562 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
1 วีระพล นาคะประวิง -
2 วรวรรธน์ ธนพรธัญทิพย์ รองผู้อำนวยการ
3 ประเสริฐน้อย เจริญสุข -
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 41 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 41 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม