หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอล C-Licence
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตซอล รุ่น 7
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2551 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อาคารพลศึกษา 2 อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 24 เมษายน 2551 28 เมษายน 2551 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 17 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 17 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม