หน้าแรก > บล็อก
นางสุภาภรณ์ สียางนอก   ขอปฎิทินอบรมทั้งปี 60 ได้มั้ยค่ะ จะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ค่ะ แจ้งเวลาอบรมกระชั้นมาก และลงการอบรมที่เริ่ม และที่ผ่านมาแล้ว ค่อนข้างไม่อัพเดต คือได้แต่มอง แต่สมัครไม่ได้อ่ะคะ เตรียมตัวไม่ทัน บางทีก็เลยเวลาแล้ว
: 14 มีนาคม 2561 21:56 น.