หน้าแรก > บล็อก
นายธรรมนูญ จันทร์หล่น   ขอบคุณ กรมพลศึกษาครับ ที่จัดอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลขั้นก้าวหน้าที่ ลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง เราได้นำความรู้ที่ได้รับ มาใช้และให้ความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ตามท้องถิ่น อบต.เทศบาล อำเภอ จังหวัด ในโซนอีสานเหนือ หนองคาย อุดรธานี
: 28 มิถุนายน 2559 09:41 น.