หน้าแรก > บล็อก
นางสาวสโรชา สุทธิจิต   ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมโค้ชต้นแบบ 4-8 พ.ค. 2558 ที่ จ.อุดรธานี โปรดยืนยันเข้ารับการอบรมด้วยค่ะ
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.
 
นายศราวุฒิ พิลาสันต์ ขอยืนยันเข้ารับฝึกอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอล ต้นแบบ ที่จ.อุดรธานี ครับ ศราวุฒิ พิลาสันต์ 0882467614 sonramclub@hotmail.com

: 3 พฤษภาคม 2558 09:55 น.
 
นายธีระยุทธ ยิ้มเที่ยง ยืนยัน..! เข้ารับการอบรม ผู้ตัดสินกีฬาฟุตซอล รุ่นที่ 5 ครับ 084-9313846

: 1 พฤษภาคม 2558 10:23 น.
 
นายวิภูษิต บุตรเวส ขอยืนยันเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ชต้นแบบ วอลเลย์บอล วันที่ 4-8 พฤษภาคม2558 ที่่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี นายวิภูษิต บุตรเวส email. nkpvipusit@gmail.com โทร 087-6432334

: 30 เมษายน 2558 12:44 น.
 
นายวิภูษิต บุตรเวส ขอยืนยันเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา โค้ชต้นแบบ วอลเลย์บอล วันที่ 4-8 พฤษภาคม2558 ที่่สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี นายวิภูษิต บุตรเวส email. nkpvipusit@gmail.com โทร 087-6432334

: 30 เมษายน 2558 12:39 น.
 
นายสหพรรน์ บริจันทร์ ขอรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา"โค้ชต้นแบบ"วอลเลย์บอล รุ่นที่ 2 04 พฤษภาคม 2558 - 08 พฤษภาคม 2558 สถานที่อบรม : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี นายสหพรรน์ บริจันทร์ email nkp_athletic@hotmail.com โทร 0943617954 ,0810599399

: 30 เมษายน 2558 12:39 น.