หน้าแรก > บล็อก
นางสาวสโรชา สุทธิจิต   ผู้ที่สมัครเข้ารับการอบรมโค้ชต้นแบบกรีฑาสำหรับเด็ก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โปรดติดตามผลการพิจารณาที่กล่องข้อความของท่านนะค่ะ
: 13 กุมภาพันธ์ 2558 19:32 น.
 
นางสาวกลุ่มพัฒนา ผู้ตัดสินกีฬา นายกริชชัย พรหมวรรณ ยังไม่มีรายชื่อการสมัครเข้าหลักสูตรอบรมผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ที่เชียงใหม่คะ กรุณาตรวจสอบการสมัคร และตรวจสอบประวัติส่วนตัวของท่านด้วยคะ

: 23 มีนาคม 2558 13:39 น.
 
นายกริชชัย พรหมวรรณ ผมขอหนังสือขอตัวเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยครับ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา 37 หมู่ 9 ถ.ศรีวิชัย ต.บลสุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

: 20 มีนาคม 2558 16:51 น.
 
นายกริชชัย พรหมวรรณ ผมลงชื่อเข้ารับการอบรมผู้ตัดสินวอลเลย์บอลของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่แล้วนะครับ และจะตรวจสอบรายชื่อได้อย่างไรครับ

: 12 มีนาคม 2558 16:57 น.
 
นายเทิดพงศ์ วงษาญาณ ผมสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลต้นแบบ ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 2558 ที่ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี

: 18 กุมภาพันธ์ 2558 14:48 น.
 
นายเทิดพงศ์ วงษาญาณ ผมสมัครเข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนฟุตบอลต้นแบบ ระหว่างวันที่ 4-8 พ.ค. 2558 ที่ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี จ.อุดรธานี

: 18 กุมภาพันธ์ 2558 14:48 น.