หน้าแรก > บล็อก
นายอดิเรก ศิริไพบูลย์   สมัครเข้าอบรมโครงการผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ว่ายน้ำ1 ธันวาคม 2557 - 5 ธันวาม 2557 ณ.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ครับ
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.
 
นายอดิเรก ศิริไพบูลย์ ยืนยันการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา "โค้ชต้นแบบ" ว่ายน้ำ1 ธันวาคม 2557 - 5 ธันวาม 2557 ณ.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ครับ :

: 28 พฤศจิกายน 2557 17:46 น.