หน้าแรก > บล็อก
นางสาวสโรชา สุทธิจิต   การอบรมที่นครสวรรค์ ไม่ได้จัดที่พักไว้ให้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมนะค่ะ
: 24 กรกฏาคม 2557 16:07 น.
 
นายธีรนาท ศรีศุภสันต์ ขอสมัครได้ไหมครับ บ้านอยู่นครสวรรค์ แต่ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยากหาประสบการณ์ดีๆแบบนี้ครับ

: 27 กรกฏาคม 2557 02:16 น.
 
นางสาวสโรชา สุทธิจิต การอบรมครั้งที่ขอสงวนสิทธิ์ครั้งนี้ให้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อนนะค่ะ

: 24 กรกฏาคม 2557 16:30 น.