หลักสูตร : อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลชายหาด
สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
ประเภทการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน ชนิดกีฬา ฟุตบอลชายหาด รุ่น 3
ระดับ ขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2552 สถานะ ปิดรับสมัครแล้ว
สถานที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วันที่เปิดรับสมัคร 01 มกราคม 2513 01 มกราคม 2513 ปิดลงทะเบียนแล้ว
วันที่ฝึกอบรม 07 มิถุนายน 2552 11 มิถุนายน 2552 อบรมเสร็จแล้ว
รายละเอียดการฝึกอบรม
วิทยากรที่เข้าร่วมการฝึกอบรม # ชื่อ ตำแหน่ง
ดาวโหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม # รายการ ขนาดไฟล์
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม 50 คน ดูรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรม 50 คน ดูรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม