ดงเจริญคัพ

ฟุตบอลโอเพ่น 7 คน มีนักฟุตบอลจากที่ต่าง ๆ มาแข่งขันมาก ได้นำความรู้ที่อบรมมา มาใช้ประโยชน์มากมาย
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ