สร้างนางขาวคัพ

ตัดสินฟุตบอลระดับตำบล ได้นำความรู้ที่อบรมมาเผยแพร่ทั้งประชาสัมพันธ์และลงทำหน้าที่
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ