• ภาพตัดสินบอล.jpg

พระธาตบังพวนคัพ

เป็นรายการฟุตบอลที่ชุมชนมาดูมากที่สุดในระดับท้องถิ่น แข่งกันอยู่ร่วมเดือน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ