คำปะกั้งคัพ

ตัดสินกีฬาฟุตบอลระดับชุมชนซึ่งมีการเปิดรับสมัครการแข่งขันแบบโอเพ่น มีทีมนักฟุตบอลระดับ ดี1 ดี 2 มาร่วมแข่งขัน
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ