พระธาตุบังพวนคัพ

ตัดสินฟุตบอลพระธาตุบังพวนคัพ เป็นระยะเวลา 2 เดือน จนแล้วเสร็จการแข่งขัน ได้รับคำชมเชยจากชาวตำบลด้วยดี
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ