• 42760750-03BF-4EB2-9564-3B0075C193FD.jpeg

  • 039408EB-48D5-493D-9A1A-5D8091EF9E98.jpeg

  • A63DB0B7-3568-4CED-93F9-B4D8B7749D4D.jpeg

  • 3CBCC235-A086-40BB-BA54-1AA9FD23EF8F.jpeg

กีฬาสีภายใน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่ กรุงเทพ

กีฬาสีบาสเกตบอลภายใน จำนวน10คู่ เวลา15.30น.-17.00น.
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ