ฟุตบอลกระชับมิตร สี่เส้า

ตัดสินฟุตบอลสี่เส้าที่ประเทศลาว แต่ทีมที่แข่งขันจะมีทีมจากอุดรธานี และจากหนองบัวลำภูและจากไชยเชษฐา และนครหลวงเวียงจันทร์
รายละเอียด ประวัติการทำงานอื่นๆ