ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศแจ้งสถานที่อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ณ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

 

แจ้งสถานที่จัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 เพิ่มเติม

- จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี