ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

***สำหรับผู้ที่ลงสมัครและได้รับข้อความอนุมัติให้เข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว กรุณานำสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเตรียมชุดกีฬาสำหรับใช้อบรมไปพบกับทีมงานที่หน้างานตามสถานที่ วันที่ท่านเลือกลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะ โดยเริ่มลงทะเบียน เวลา 8.00 น.***