ข่าวประชาสัมพันธ์ :: Institute of Physical Education and Sports (IPESHD)

    
    
    
    
    
    
        
    

    
    
    
    
    
    
    
  

  
	  
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์
 16 พฤศจิกายน 2564 ประกาศแจ้งสถานที่อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ณ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มเติม... 
 3 มีนาคม 2564 ปฏิทินการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)... 
 17 พฤศจิกายน 2562 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562... 
 15 พฤศจิกายน 2562 ลืม USERNAME และ PASSWORD... 
 25 มีนาคม 2562 อบรมผู้ฝึกสอนกีฬา หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม... 
 1 มกราคม 2500 ปฏิทินการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)... 
 1 มกราคม 2500 ปฏิทินการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)... 
 1 มกราคม 2500 ปฏิทินการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)...