หน้าแรก > บล็อก
พันจ่าเอกสุบรร หวังสุข   ขอตารางการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ฝึกสอนว่ายน้ำระดับพื้นฐาน รุ่นที่ 2" จ.จันทบุรี (Course Outline) ด้วนนะครับ เพื่อนำมาประกอบการออกคำสั่ง
: 1 มกราคม 2513 07:00 น.