หน้าแรก > บล็อก
นายสมศักดิ์ สมุทรสกุลเจริญ   ใครทราบรบกวนหน่อยครับว่า T-licence ของผู้ฝึกสอนฟุตบอล เปิดรับสมัครเมื่อไหร่ครับ
: 16 กุมภาพันธ์ 2559 13:09 น.
 
นายธรรมนูญ จันทร์หล่น สอบถามทางกรมพละนะครับ พวกเราเองคงไม่ไปเพื่อทำให้กรมพลเสียชื่อเสียงในการเข้ารับการอบรมขั้นก้าวหน้า และพวกเราเองก็ผ่านการอบรมของกรมพลจากสถาบันพลศึกษาอุุดรธานี อยู่หลายครั้ง การพัฒนาการตัดสินกีฬาฟุตบอลใช่ว่าจะเอาแต่คนที่ตัดสินระดับสูง แต่ทางชุมชนหรือองค์กรท้องถิ่น ปล่อยไปตามมีตามเกิด ความรู้ผู้ตัดสิน ก็ตัดสินตามความรู้สึกถูกผิดเท่านั้น ประชาชนก็ไม่ได้รับความรู้ พวกเราเป็นผู้ตัดสินตามชนบท ออกให้ความรู้ประชาชนแทนพวกท่านที่อยู่เบื้องบน อย่าเอาพื้นฐานการอบรมจากรมพลอย่างเดียวเลยมาตัดสินการเข้ารับการอบรมขั้นก้าวหน้า พวกเราแค่ต้องการความรู้และประสบการณ์ในการตัดสินเพิ่มเท่านั้น ไม่ไปถึงลีกภูมิภาคหรอกครับ อยากได้ความรู้มาตัดสินกีฬานักเรียนหรือกีฬาท้องถิ่น

: 9 มีนาคม 2559 12:10 น.