หน้าแรก > บล็อก
นายถวิล เมืองนาม   ผมลงชื่ออบรมผู้ตัดสินฟุตบอลขั้นก้าวหน้า วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ อุดรธานี ต้องรออนุมัติกี่วันครับถึงรู้ผลว่ามีสิทธิ์อบรมเพราะเหลือไม่กี่วัน
: 22 ตุลาคม 2558 15:50 น.
 
นายถวิล เมืองนาม อยากทราบว่าผลการตรวจสอบว่ามีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลขั้นก้าวหน้าหรือไม่เพราะอีก 1 วัน ก็จะถึงวันอบรมแล้ว ขอบคุณครับ

: 29 ตุลาคม 2558 11:37 น.