หน้าแรก > บล็อก
นายนิรุจน์ ทองกระสันต์   อยากอบรมโค้ชฟุตตบอล T Licenseต้องทำอย่างไรบ้างครับ
: 6 กันยายน 2558 14:10 น.
 
นายอดุลยชาติ ขันธมะ ให้เปิดเข้าไปดูในเว๊ปกรมพลศึกษากลุ่มผู้ฝึกสอนสถาบันพัฒนาบุคลากรครับ

: 16 กันยายน 2558 09:57 น.
 
ว่าที่ร้อยตรีอุทิศ ใจใส จะลงทะเบียนอบรมที่สุโขทัย เดือน พฤศจิกายนครับ เข้าไม่ได้ ของกรรมพละ

: 12 กันยายน 2558 13:39 น.